Check upcoming courses
Egzamin PMP ®

 

Egzamin PMP® 

Egzamin PMP® jest dokładnie taki sam na całym świecie. Jest on przygotowany przez Instytut w formie testu złożonego z 200 pytań w języku angielskim, z czego 25 pytań jest losowo odrzucana i nie podlega punktowaniu. Nad przebiegiem egzaminu czuwa dwuosobowa komisja z Project Management Institute (PMI). Aby zdać egzamin należy odpowiedzieć prawidłowo na minimum 106 pytań w ciągu 4 godzin (w zależności od ustalonego przez PMI w konkretnym czasie zmiennego progu zdawalności).


Egzaminy odbywają się w Polsce w formie komputerowej (Computer Based Test) i są przeprowadzane w autoryzowanej przez PMI® placówce Prometric. Od 1 lipca 2019 egzaminy certyfikacyjne PMI® będą odbywać się w autoryzowanych ośrodkach Pearson VUE.

W Krakowie:

INFINITY (Prometric Test Center)

Al. 29 Listopada 130, pokój 425

 

Rejestracja na egzamin PMP®

Rejestracji na egzamin PMP dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej Instytutu: http://www.pmi.org, na której kandydat zostanie poproszony o wypełnienie odpowiednich formularzy on-line dotyczących wykształcenia i posiadanego doświadczenia zawodowego. PMI® wyróżnia dwa rodzaje kandydatów: 

  • posiadających dyplom wyższej uczelni oraz minimum 3-letnie doświadczenie (4,500 godzin) w obszarze zarządzania projektami (jednakże nie starsze niż na 8 lat poprzedzających rejestrację),
  • posiadających wykształcenie średnie oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (7,500 godzin) w obszarze zarządzania projektami lub zadaniami w ramach projektu (jednakże nie starsze niż na 8 lat poprzedzających rejestrację). 

Każdy kandydat jest zobowiązany wykazać uczestnictwo w minimum 35 godzinach szkoleń, wśród których muszą znaleźć się treści związane z jakością, zakresem, czasem, kosztem, zasobami ludzkimi, komunikacją, ryzykiem, zamówieniami i zarządzaniem integracją projektu.
 
W czasie rejestracji kandydat akceptuje specjalny Kodeks Postępowania Profesjonalnego Kierownika Projektu. 

Wniesienie opłaty egzaminacyjnej 

Wraz z rejestracją na egzamin należy wnieść opłatę w wysokości $555 lub €465 (dla członków PMI odpowiednio $405 lub €340). Opłatę uiszcza się za pomocą karty kredytowej.  
Jeśli w czasie weryfikacji danych kandydata Instytut uzna, że nie zostały spełnione warunki dopuszczające go egzaminu, część opłaty zostanie zwrócona. PMI® dokonuje również wyrywkowego tzw. audytu, w czasie którego dogłębnie analizuje dokumentację danej osoby i może to nastąpić nawet po otrzymaniu certyfikatu. Jeśli w takim przypadku PMI® stwierdzi nieprawidłowości, certyfikat zostaje anulowany, a dana osoba nie ma prawa do zwrotu kosztów egzaminu.  

Przystąpienie do egzaminu PMP® 

Po zarejestrowaniu, osoba ubiegająca się o certyfikat PMP® ma rok na zdanie egzaminu. W tym czasie może pisać go maksymalnie 3 razy, wnosząc opłatę za kolejne dwie próby w wysokości $375 lub €315 każda (dla członka stowarzyszenia PMI® odpowiednio $275 lub €230).
 
Jeżeli w trakcie trzech podejść nie uda się pozytywnie zdać egzaminu, kolejna próba może nastąpić dopiero po okresie jednego roku od ostatniej. Należy wtedy jeszcze raz dokonać rejestracji i ponieść związane z tym koszty.

 

LondonSAM Polska Sp. z o.o.
ul. Kamienna 19
30-001 Kraków

tel/fax. +48 12 661 74 11
krakow@londonsam.pl
NIP 677-231-13-64
REGON 120679728

KRS 0000308928
SR dla Krakowa - Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

realizacja DesignPark
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.