Check upcoming courses
Program kwalifikacji ACCA

 

ACCA Qualification składa się z 13 egzaminów w języku angielskim przeprowadzanych na poziomach: Applied Knowledge, Applied Skills oraz Strategic Professional - złożonego z modułów Essentials i Options. Dodatkowo do uzyskania członkostwa w ACCA wymagane jest przejście internetowego szkolenia Professional Ethics Module i wykazanie się minimum 3-letnią praktyką zawodową.

 

APPLIED KNOWLEDGE I APPLIED SKILLS - przybliżają studentom zagadnienia rachunkowości finansowej i zarządczej, podatków, prawa i audytu, wskazują na znaczenie informacji finansowej w przedsiębiorstwie oraz zapoznają z najważniejszymi zagadnieniami, związanymi z zasobami ludzkimi.

 

APPLIED KNOWLEDGE pozwala zapoznać się z tematyką sprawozdawczości finansowej oraz ocenić znaczenie informacji finansowej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Słuchacze wdrażają się również w tematykę i zagadnienia, związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, co jest wiedzą niezbędną dla osób, zajmujących stanowiska kierownicze. Knowledge - ma charakter wprowadzający i jest fundamentem, na którym budowana jest wiedza studentów podczas kolejnych przedmiotów, dlatego ważne jest, aby posiąść solidne podstawy lub uzupełnić ewentualne braki, poprzez uczęszczanie na zajęcia przygotowujące do egzaminów z przedmiotów F2 i F3.

 

APPLIED SKILLS jest modułem, w którym słuchacze zgłębiają techniczną stronę zawodu menadżera finansowego. Studenci opanowują tajniki dotyczące: podatków, audytu, raportowania finansowego, opartego na międzynarodowych standardach, finansów zarządczych w korporacjach, prawa handlowego i podatkowego oraz systemów informacyjnych. Moduł Skills przygotowuje studenta w sposób praktyczny do wykonywania zawodu w pełni wykwalifikowanego księgowego.

 

POZIOM STRATEGIC PROFESSIONAL - składa się z 2 przedmiotów obligatoryjnych (Essentials) oraz 2 przedmiotów do wyboru (Options), dzięki którym student ma możliwość dopełnienia wiedzy odpowiadającej jego zainteresowaniom zawodowym. Przedmioty Strategic Professionals uczą etycznego  zachowania się w biznesie, kreatywności w budowaniu strategii zarządzania, strategii inwestycyjnych i planowania przyszłości firmy. Przygotowują także do rozwiązywania problemów na poziomie wymaganym od menadżerów i dyrektorów finansowych.

 

ESSENTIALS jest modułem obligatoryjnym, w którym studenci zdają 2 obowiązkowe egzaminy, niezbędne każdemu menadżerowi w procesie zarządzania i podejmowania strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. Wiedza ta jest przydatna bez względu na branżę i profil działalności, którym się zarządza i w którym działa menadżer finansowy.

 

OPTIONS jest modułem pozwalającym osiągnąć specjalizację w obszarach szczególnie interesujących dla studenta - z punktu widzenia jego teraźniejszej i planowanej ścieżki zawodowej. Do wyboru w tym obszarze są: podatki, audyt i rewizja finansowa oraz strategiczne zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie.

 

PRZEDMIOTY KWALIFIKACJI ACCA:


PRACTICAL EXPERIENCE REQUIREMENTS (PER)

Poza zdaniem 13 przedmiotów objętych programem kwalifikacji oraz przejściem Modułu Etycznego, warunkiem zdobycia członkostwa w organizacji jest wykazanie się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym, oraz zaliczeniem określonych kompetencji zawodowych.  Studenci muszą udowodnić organizacji, że spełnili wymagania, co do ich efektywnego rozwoju zawodowego, poprzez rejestrację swych osiągnięć online w TDM (Trainee Development Matrix). Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane do rozpoczęcia kwalifikacji - polecamy jednak zdobywać go równolegle do zdawanych egzaminów.

Student powinien posiadać dokumenty potwierdzone przez swego przełożonego, które zaświadczą (w razie wyrywkowej kontroli ze strony ACCA, do czego organizacja zarezerwowała sobie prawo) o prawdziwości zarejestrowanych komputerowo osiągnięć. Więcej na temat doświadczenia zawodowego: http://www.accaglobal.com/gb/en/student/acca-qual-student-journey/sa/professional-skills/setting-and-meeting-performance-objectives.html 

 

DIPLOMA IN ACCOUNTING AND BUSINESS

Rozpoczęcie kwalifikacji jest doceniane przez pracodawców i przyspiesza rozwój kariery zawodowej. Ukończenie modułu Knowledge (3 pierwsze egzaminy) oznacza uzyskanie od ACCA Diploma in Accounting and Business. Natomiast zdanie całego poziomu Fundamentals (9 egzaminów), ACCA nagradza poprzez wydanie Advanced Diploma in Accounting and Business. Osoby o takim statusie są poszukiwanymi pracownikami  w Polsce i na świecie.

 

ZWOLNIENIA Z EGZAMINÓW

Ukończenie uczelni z akredytowanymi przez ACCA specjalnościami/programami uprawnia do zwolnień z części egzaminów. Aktualna lista akredytowanych programów znajduje się na stronie: http://www.accapolska.pl/ACCA-na-uczelniach/Akredytowane-uczelnie. Ponadto biegły rewident otrzyma zwolnienie z całego poziomu Fundamentals (od F1 do F9). Z egzaminów poziomu Professional zwolnienia nie są przyznawane.

Sprawdź jakie zwolnienia możesz uzyskać:

https://portal.accaglobal.com/accrweb/faces/page/public/accreditations/enquiry/main/EnqInstitutionsTable.jspx

 

 

LondonSAM Polska Sp. z o.o.
ul. Kamienna 19
30-001 Kraków

tel/fax. +48 12 661 74 11
krakow@londonsam.pl
NIP 677-231-13-64
REGON 120679728

KRS 0000308928
SR dla Krakowa - Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

realizacja DesignPark
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.